Geval van abortus door S. equi subsp. zooepidemicus / Provincie Henegouwen / België

Pathogeen: S. equi subsp. zooepidemicus

Type staal: lever + long 

Diagnostiek: PCR (Ct 32)

Datum uitbraak: 21/04/2022

Datum bevestiging: 22/04/2022

Symptomen: abortus op 10 maand dracht

Provincie: Henegouwen