Geval van abortus door S. equi subsp. zooepidemicus / Provincie Limburg / België

Pathogeen: S. equi subsp. zooepidemicus

Type staal: lever + long 

Diagnostiek: PCR (Ct 31)

Datum uitbraak: 08/04/2022

Datum bevestiging: 12/04/2022

Symptomen: abortus op 8 maand dracht

Vaccinatie: /

Regio: Limburg