Geval van abortus door S. equi subsp. zooepidemicus / Regio West-Vlaanderen / België

Pathogeen: S. equi subsp. zooepidemicus

Type staal: lever + long 

Diagnostiek: PCR

Datum uitbraak: 13/01/2022

Datum bevestiging: 14/01/2022

Symptomen: abortus op 9 maand dracht

Vaccinatie: /

Regio: West-Vlaanderen