Geval van abortus door S. equi subsp. zooepidemicus / Regio West-Vlaanderen / België

Pathogeen: S. equi subsp. zooepidemicus

Type staal: lever + long 

Diagnostiek: PCR

Datum uitbraak: 17/03/2021

Datum bevestiging: 18/03/2021

Symptomen: abortus

Vaccinatie: /

Regio: West-Vlaanderen