Geval van abortus door Streptococcus equi subsp. zooepidemicus / Luxemburg

Pathogeen: Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

Type staal: long + lever

Diagnostiek:  PCR

Datum uitbraak: 02/03/2020

Datum bevestiging: 03/03/2020

Symptomen: abortus op 9,5 maand dracht

Vaccinatie: /

Regio: Luxemburg