Geval van abortus door Streptococcus equi subsp. zooepidemicus / Regio Oost-Vlaanderen / België

Pathogeen: S. equi subsp. zooepidemicus 

Type staal: lever/long

Diagnostiek: PCR

Datum uitbraak: 09/03/2021

Datum bevestiging: 09/03/2021

Symptomen: abortus

Vaccinatie: /