Geval van abortus door Streptococcus equi subsp. zooepidemicus / West – Vlaanderen / België

Pathogeen: Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

Type staal: lever + long

Diagnostiek: PCR

Datum uitbraak: 17/06/2020

Datum bevestiging: 22/06/2020

Symptomen: abortus op 11 maand dracht

Vaccinatie: /

Regio: West-Vlaanderen

Opmerkingen: /