Geval van abortus door Streptococcus equi subsp. zooepidemicus / West-Vlaanderen / België

Pathogeen: Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

Type staal: lever + long

Diagnostiek: PCR

Datum uitbraak: 02/04/2020

Datum bevestiging: 03/04/2020

Symptomen: abortus op 11 maand dracht 

Vaccinatie: /

Regio: West-Vlaanderen