Geval van zenuwstoornissen door EHV1 / Provincie Luik / België

Pathogeen: EHV1 

Diagnostiek: PCR (Ct 20,8)

Datum uitbraak: 29/03/2023

Datum bevestiging: 31/03/2023

Symptomen: koorts, zenuwstoornissen, paralyse

Vaccinatie: 50% wel, 50% niet 

Regio: Luik

Opmerkingen:  

  • Ter plaatste 2 overleden paarden, 2 paarden met neurologische symptomen en 1 paard met ademhalingsproblemen en koorts, 2 paarden werden gehospitaliseerd
  • 2 paarden overleden in Henegouwen na direct contact met eerste haard
  • Meerdere abortussen in Luik, na direct contact met eerste haard