NEWSLETTER EFPB: Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast.

In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. Van zodra zij de nodige medische testen hebben ondergaan en negatief zijn bevonden én de nodige periode van quarantaine hebben ondergaan, wordt de blokkering opgeheven.

Ieder paard dat getransporteerd wordt met symptomen w.o. koorts is een mogelijke drager van het virus en kan het virus verspreiden onder de andere getransporteerde paarden. De EU wetgeving rond transport verbiedt ook het transport van zieke dieren, behalve als zij naar een medisch centrum voor dieren worden getransporteerd. Enkel paarden die geen symptomen vertonen mogen Valencia verlaten, mits er voor vertrek nog een controle van de temperatuur gebeurt.

Momenteel zijn er in België reeds verschillende paarden vanuit Valencia aangekomen die op dit moment ziektesymptomen vertonen. Wij raden ten stelligste aan om alle paarden die vanuit Valencia teruggekomen zijn in strikte quarantaine te plaatsen voor drie weken, ongeacht of deze ziektetekenen vertonen of niet. Ook paarden die geen symptomen vertonen kunnen het virus meebrengen en verspreiden. Verder dienen bij enige verdenking of voor het opheffen van de quarantaine de nodige testen uitgevoerd worden om uit te sluiten dat deze paarden besmettelijk zijn. Het is ten sterkste aan te raden om de vaccinatie voor EHV in orde te brengen of een booster toe te dienen.

Volgende stalen kunnen genomen worden voor onderzoek:

  • acuut stadium (replicatie ter hoogte van neus): PCR op neusswab
  • na enkele dagen ziekte of optreden van zenuwstoornissen (viremie): PCR op ongestold bloed

Opgelet! Een negatieve neusswab sluit een infectie niet uit, de replicatie ter hoogte van de neus kan sterk beperkt zijn in tijd. Om een zo zeker mogelijke diagnose te bekomen, dient eveneens een PCR uitgevoerd te worden op ongestold bloed bij een negatieve neusswab.

Wij proberen u op de hoogte te houden, bij vragen mag er steeds contact opgenomen worden.

 

Dr. Annick Gryspeerdt

Verantwoordelijke EFPB

Gesponsord door